KING TONY產品
電子電工 電線與電纜線工具

電工剪刀
電工剪刀 | KING TONY | 6AB12-55
6AB12-55
 
電工剪刀 | KING TONY | 6AB13-06
6AB13-06
 
彎口電纜剪 | KING TONY | 6AB21-65
6AB21-65
 
平口電纜剪 | KING TONY | 6AB31-75
6AB31-75
平口電纜剪 | KING TONY | 6AB31-85
6AB31-85
 

電纜線剪
電纜剪切鉗 | KING TONY | 6141C
6141C
 
平方電纜剪 | KING TONY | 6AD
6AD
 
棘輪電纜剪 | KING TONY | 6AD10-325
6AD10-325
 
棘輪電纜剪刀片 | KING TONY | 6AD10-3P01
6AD10-3P01

多節式美工刀
18mm刀片 自動更換式美工刀 | KING TONY | 7971
7971
 
18mm刀片 多節式美工刀 | KING TONY | 7976
7976
 

電工刀
電工刀 | KING TONY | 7932-04
7932-04
 
直刃電工刀 | KING TONY | 7933-45
7933-45
 
彎刃電工刀 | KING TONY | 7934-45
7934-45
 

電線剝線鉗
掌心剝線鉗 | KING TONY | 6751-44
6751-44
 
剝線鉗 | KING TONY | 6762-08
6762-08
 
剝線鉗 | KING TONY | 67A1-07
67A1-07
 

電纜線剝線鉗
剝線鉗 | KING TONY | 6755-05
6755-05
 
網路剝線鉗 | KING TONY | 6756-05
6756-05
 
筆套型剝皮器 | KING TONY | 67B2-05
67B2-05
 
剝皮器 | KING TONY | 67B3-55
67B3-55

電纜束帶固定工具
9mm束線槍 | KING TONY | 67E2-08
67E2-08
 

壓著鉗
壓接剝線鉗 | KING TONY | 6721
6721
 
壓接剝線鉗 | KING TONY | 6732-09
6732-09
 
剝線鉗 | KING TONY | 6741
6741
 
二合一網路壓接鉗 | KING TONY | 67F1-08
67F1-08
可換式省力棘輪壓接鉗 | KING TONY | 67G
67G
 
平方端子鉗(120) | KING TONY | 6AC51-22
6AC51-22
 
平方端子鉗(150) | KING TONY | 6AC51-26
6AC51-26
 
棘輪壓著鉗 | KING TONY | 6AC52
6AC52

壓接剝線鉗組套
7件式 快脫壓接鉗組 | KING TONY | 42107GX
42107GX
 
5件式 壓著鉗組 | KING TONY | 67G0005
67G0005
 


 


 
訂購方式 | 付款方式 | 購物說明 | 廣告招商 | 經銷據點
Tel / 02-29994633 Fax / 02-22783773 E-mail / yungan.coltd@msa.hinet.net
新北市三重區新北大道二段137號 
  Copyright 2010 Yung An Co.,LTD All rights reserved.
艾傑創意設計 網頁設計